UPOZORNENIE na úpravu otváracích hodín.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na úpravy otváracích hodín a aj možnosti objednávania si tovaru.

   Objednávky prijímame do 17.12.2019 do 12.00 hod., s možnosťou vyskladnenia tovaru do 20. 12. 2019 v čase do 12.00 hod. Objednávky, ktoré nie sú realizované zo skladového tovaru (atypy a farebne upravované parapety) je potrebné objednať s predstihom plnenia tak, aby ich naša spoločnosť mohla vyskladniť v zmysle našich dodávateľských podmienok, t.j. do 5 pracovných dní, maxim. však do 19.12.2019.
Najbližšie objednávky po Novom roku prijímame výlučne mailom (nie osobne)od 2.1.2020 s možnosťou vyskladnenia po termíne 8.1.2020.
Štandardný režim našej spoločnosti nabieha od dátumu 8.1.2020 (fyzické preberanie objednávok).