MONTÁŽNE NÁVODY.

Práca s terasovými doskami aj s terasovými dlaždicami je jednoduchá. Pre Vašu istotu zo správnej inštalácie Vám prikladáme montážne návody.

– podkladové hranoly montovať na pripravený pevný a rovný povrch s vyspádovaním 1 – 2 %
– dilatácia od pevných stien min.10 mm /1/ rozostup podkladových hranolov max. 350 mm /2/
– rozostup úchytu hranolu k podkladu cca 500mm /3/
– dilatácia pri nadpojení hranolu min. 15mm /4/
– pri šikmej pokládke terasových dosiek rozostup hranolov max.250 mm /5/
– úchyt hranolov k podkladu predvŕtaným otvorom priem. 6mm pomocou hmoždinky /6/

– pri uchytení terasových dosiek zachovať dilatáciu od steny min.10mm /7/
– pri nadpájaní dosky ponechať dilatačnú špáru podľa tabuľky rozťažnosti /8/
– uchytenie začína štartovacím klipom /9/
– všetky montážne klipy /10/ sa uchytávajú do každého preklenutého podkladového hranola.

 

– pred montážou ukončovacích líšt je potrebné navŕtať otvory pre odtok vody /11/  v každej komore profilu terasovej dosky
– pri plnom profile sa ukonč. lišta uchytáva do profilu terasovej dosky /12/
– pri komôrkovom profile sa ukonč.lišta uchytáva do podkladového hranolu /13/ alebo priamo do podkladu celej terasy /14/ .
– pri kotvení do WPC je nutné všetky otvory predvŕtavať.