terasové dosky

Drevina SIBÍRSKY SMREKOVEC

Sibírsky smrekovec je drevo s vysokou hustotou vlákien a  vysokým obsahom živice. Z tohoto vyplýva jeho prirodzená odolnosť v exteriérových podmienkach voči hnilobe aj škodcom. Táto drevina pochádza z približne rovnakého podnebného pásma ako je to naše, preto využitie na našich záhradách je optimálne a nedochádza k jeho nadmernému vysušovaniu a poškodzovaniu tak ako je to pri tropických drevinách. Svojimi vlastnosťami je jedným z najlepších drevín vôbec a tým získava stále na väčšom uplatnení a obľube. Tento druh dreviny má prírodný žlto-červený odtieň, vhodnými prípravkami však môžeme terasy z tejto dreviny aj farebne upravovať.

PREDÁVANÉ ROZMERY – v/š/d :
25 x 140 x 4000 mm
28 x 140 x 4000 mm

Dosky majú brúsený, obojstranne rýhovaný povrch. Sú predurčené do exteriéru a odolné voči poveternostným vplyvom. Sú vhodné na terasy, balkóny, do zimných záhrad… Ako každé drevo pre zachovanie si svojej krásy a predĺženie životnosti vyžadujú pravidelnú starostlivosť a ošetrenie prípravkami na to určenými.